Kontaktuppgifter

Telefon 010 2290150
Fax (06) 322 3193

Oy Mapromec Ab
Industrivägen 10
65610 KORSHOLM
FINLAND

kartta
Förstora kartan här

MAPROMECS HISTORIA

Vår verksamhet startade 1994 när vi började göra kolvtappar för stora diesel- och gasmotorer. Vi fick vårt första kvalitetscertifikat enligt ISO 9001 1996 och det följdes av ISO 14001-certifikatet 1998. Konkurrensen på den internationella marknaden är hård, så det blev i ett tidigt skede uppenbart att vi måste utveckla en automatiserad produktionsprocess. Den första roboten togs i bruk 1998 och sedan dess har vi fortsatt att utveckla nya automatiserade lösningar för att tillverka och testa våra produkter. Robotik och olika automatiserade lösningar används nu i stor utsträckning i vår tillverkningsprocess. Att tillverka extremt belastade komponenter till motorer som används i stora fartyg eller motorer som producerar el till samhällskritisk verksamhet kräver tillförlitliga testförfaranden för att säkerställa råmaterialets renhet, så vi introducerade granskning av råmaterial med ultraljud redan 2001.

MISSION OCH VISION

Vårt uppdrag är att tillhandahålla tekniskt sunda lösningar till våra kunder, vilket betyder komponenter eller enheter, som är exakt som kunden definierade och en kundservice som överträffar förväntningarna. Vi vill vara en långvarig partner, vi stöder gärna kunden redan under produktutvecklingen, under produktionen och under produktens hela livscykel. Vi ville ge mervärde genom vår egen kunskap och erfarenhet.

Nyckeln till vår framgång är användningen av modern teknik och vår omfattande erfarenhet, för att uppnå bästa möjliga resultat.

Vårt åtagande är att vara en utmärkt partner för våra kunder när det gäller tillförlitlighet, kunskap och lyhördhet.

VÄRDEN

Genom att utmana oss själva, innovationer, lärande och ständiga förbättringar strävar vi efter att göra det omöjliga möjligt.

Mervärdet ligger bara i de uppgifter som avslutas i tid och med definierad kvalitet.

Vi tror att vi arbetar bättre när vi trivs. Ärlighet, respekt och förtroende är värderingar vi uppskattar. Vi brinner för vad vi gör och om något går fel lär vi oss av det och tar det som en utvecklingsutmaning.