Kontaktuppgifter

Telefon 010 2290150
Fax (06) 322 3193

Oy Mapromec Ab
Industrivägen 10
65610 KORSHOLM
FINLAND

kartta
Förstora kartan här

REFERENSER

Våra viktigaste kunder är diesel- och gasmotortillverkare, företag inom energisektorn och tillverkare av olika typer av maskiner. Majoriteten av våra kunder är baserade i Europa men vi levererar också till Asien och Amerika.