Yhteystiedot

Puhelin 010 2290150
Faksi (06) 322 3193

Oy Mapromec Ab
Teollisuustie 10
65610 MUSTASAARI
SUOMI

kartta
Suurenna kartta tästa

LAATU

Meillä on ollut ISO-9001 laatusertifikaatti vuodesta 1996 ja ISO-14001 ympäristösertifikaatti vuodesta 1998. Käytössämme on mm. 3-D mittauskone, muodonmittauskone sekä magnaflux- ja ultraäänitarkistuslaitteet.


Laatu on toimintamme peruspilareita ja olemme sisällyttäneet laadun ja sen tarkkailun kaikkiin työvaiheisiimme.


LAATUPOLITIIKKA

Laatu ja sen jatkuva kehittäminen ovat tärkeimpiä asioita saavuttaessamme tavoitteemme, olla päätuotteidemme johtava toimittaja maailmassa; männäntapeissa, ruiskutuspumppujen ja venttiilinostimien nostorullissa sekä nokka-akselien laakeriosissa.

Tavoitteenamme on, että asiakkaamme voivat luottaa meihin, tuotteisiimme, palveluihimme ja tapaan, jolla käsittelemme ympäristöasioita.

Haluamme, että yrityksemme on taloudellisesti vakaa ja kasvaa kannattavasti. Vain hyvällä taloudellisella tuloksella voimme varmistaa yrityksen kehityksen ja tehdä tarvittavat investoinnit.

Paremman kannattavuuden saavuttaminen pienemillä ympäristövaikutuksilla on tavoitteemme. Kehittämme sisäistä ja ulkoista toimintaa yrityksessämme ottaen huomioon ympäröivä ympäristö.

Ammattitaitoinen henkilökuntamme selviää tilauksissa olevista teknistä vaatimuksista ja ottaa vastuun tuotteiden ja palveluiden laadusta koko valmistusprosessin ajan. Ympäristö-, terveys- ja turvallisuuskysymykset otetaan aina huomioon. Jatkuvan koulutuksen, työmenetelmien kehittämisen ja kaiken toiminnan parantamisen avulla varmistamme, että pystymme noudattamaan nykyisiä ja uusia laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaatimuksia.

Alihankkijoiden valinta perustuu aina toimittajan kykyyn tuottaa tarvittava laatu. Tarkistamme tämän kyvyn tarvittaessa tarkistuksilla ja auditoinneilla. Laatuvaatimukset ilmoitetaan jokaisessa tilauksessa.

Ympäristöasiat koskevat pääasiassa jätteiden käsittelyä ja energian kulutusta. Painopiste on riskianalyysissä, ennaltaehkäisevissä toimissa ja koulutuksessa. Olemme aina valmiita toimimaan.

Terveys- ja turvallisuusasiat ovat meille tärkeitä, ja pyrimme tekemään työympäristöstämme mahdollisimman turvallisen kaikissa suhteissa, sekä fyysisesti että henkisesti.

Laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuuskysymykset tarkistetaan säännöllisesti johtoryhmässämme ja toimenpiteet toteutetaan tarvittaessa.

Yrityksemme johto on sitoutunut tarjoamaan riittävät keinot noudattamaan laatu-, ympäristö-, terveys- ja turvallisuusvaatimuksia kaikessa toiminnassa. Toiminnan noudattamista seurataan jatkuvasti sisäisten tarkastusten kautta.