Kontaktuppgifter

Telefon 010 2290150
Fax (06) 322 3193

Oy Mapromec Ab
Industrivägen 10
65610 KORSHOLM
FINLAND

kartta
Förstora kartan här

KVALITET

Vi har ISO-9001 kvalitetscertifikat sedan 1996 och ISO-14001 miljöcertifikat sedan 1998. Vi har bl.a. 3-D mätmaskin, formmätningsmaskin samt utrustning för magnaflux och ultraljudsgranskning.

Kvalitet är A och O i vårt företag och vi bygger in kvaliteten i alla våra arbetsskeden.

 

 

KVALITETSPOLICY

Kvalitet och kontinuerlig utveckling är de viktigaste sakerna för att uppnå vårt mål att vara världsledande leverantör av våra huvudprodukter; kolvtappar, rullar för injektionspumpar och ventillyftare och lagerdelar för nockaxlar.

Vårt mål är att våra kunder kan lita på oss, våra produkter, våra tjänster och hur vi hanterar miljöfrågor.

Vi vill att vårt företag ska vara ekonomiskt sunt och lönsamt växande. Endast med ett bra ekonomiskt resultat kan vi säkerställa utvecklingen av företaget och göra nödvändiga investeringar.

För att uppnå en bättre lönsamhet med mindre påverkan på vår miljö är vårt mål, att utveckla den interna och externa verksamheten i vårt företag med tanke på miljön runt oss.

Vår professionella personal klargör de tekniska kraven i ordern och tar ansvar för kvaliteten på produkterna och tjänsterna under hela tillverkningsprocessen. Miljö- och hälso- och säkerhetsfrågorna beaktas alltid. Genom kontinuerlig utbildning och utveckling av arbetsmetoder och förbättring av alla aktiviteter säkerställer vi att vi kan uppfylla befintliga och nya krav angående kvalitet, miljö och hälso- och säkerhetsfrågor.

Vårt val av underleverantörer bygger alltid på leverantörens förmåga att producera den kvalitet som krävs. Vi försäkrar det genom granskningar och revisioner vid behov. Kvalitetskrav kommuniceras i varje inköpsbeställning.

Våra miljöfrågor rör främst behandling av avfall och energiförbrukning. Fokus ligger på riskanalys, förebyggande åtgärder och utbildning, vi är alltid redo att agera.

Hälso- och säkerhetsfrågor är viktiga för oss och vi strävar efter att göra vår arbetsmiljö så säker som möjligt i alla avseenden, både fysiskt och mentalt.

Kvalitets-, miljö- och hälso- och säkerhetsfrågor granskas regelbundet i vår ledningsgrupp och åtgärder vidtas vid behov.

Företagets ledning har åtagit sig att tillhandahålla tillräckliga medel för att uppfylla kraven på kvalitet, miljö och hälsa och säkerhet i alla aktiviteter under hela processen. Efterlevnad i vår verksamhet granskas kontinuerligt genom interna revisioner.