Kontaktuppgifter

Telefon 010 2290150
Fax (06) 322 3193

Oy Mapromec Ab
Industrivägen 10
65610 KORSHOLM
FINLAND

kartta
Förstora kartan här

KONTAKTUPPGIFTER

 

Ledning &
produktion
:

Kim Backman
kim.backman(at)mapromec.fi
+358 10 2290168

Försäljning:

Eva Pensar
Eva(at)mapromec.fi
+358 10 2290161

Andreas Lundin
andreas.lundin(at)mapromec.fi
+358 10 2290159

Orderhantering:

Sari Sui
sari.sui(at)mapromec.fi
+358 10 2290164

Inköpsfakturor & inköpsreskontra:

invoices(at)mapromec.fi

Ekonomi:

Leif Enberg
leif.enberg(at)mapromec.fi
+358 10 2290152

Inköp:

Anders Kronstrand
anders.kronstrand(at)mapromec.fi
+358 10 2290156

Kvalitetsgranskning:

Kenneth Silorinne
kenneth.silorinne(at)mapromec.fi
+358 10 2290170


Produktionsutveckling:

Jari Kuljunlahti
jari.kuljunlahti(at)mapromec.fi
+358 10 2290157

Kvalitet:

Kim Backman
kim.backman(at)mapromec.fi
+358 10 2290168